Κατασκευή Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (e-shops)

Στην Amasis Communication Design κατασκευάζουμε ηλεκτρονικά κατάστημα (e-shops), μέσω των οποίων πραγματοποιούνται πωλήσεις διαφόρων ειδών. Προσαρμόζουμε με επιτυχία τα κλασικά επιχειρηματικά μοντέλα στην νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα ή αναπτύσσουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα με αντικείμενο μόνο το διαδίκτυο. 

Οι εφαρμογές μας αποτελούν ουσιαστικά ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων, που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, διεθνοποίηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού.

Η πλατφόρμα διαχείρισης που έχουμε αναπτύξει, προσφέρει καινοτόμες λύσεις για κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα.

Στα δώδεκα χρόνια δημιουργικής πορεία μας, έχουμε κατασκευάσει δεκάδες επιτυχημένα ηλεκτρονικά κατάστημα σε όλη την Ελλάδα και έχουμε οδηγήσει στην πλήρη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις πρακτικές των πελατών μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πλήρη ενημέρωση. Είμαστε στη διάθεσή σας να μελετήσουμε μαζί το νέο επιχειρηματικό σας πλάνο.

Copyright © 2014, Amasis Communication Design
2310 602.866