Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να μην χρησιμοποιούμε έτοιμες ιστοσελίδες!

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να μην χρησιμοποιούμε έτοιμες ιστοσελίδες a.k.a. templates.

Μερικοί από αυτούς αφορούν την ταχύτητα, την αισθητική αλλά και τα επίπεδα υποστήριξης κατά την διάρκεια της λειτουργίας της ιστοσελίδας σας.

Ένα πολύ σημαντικό άρθρο είναι αυτό (κάνε κλίκ εδώ)

Copyright © 2014, Amasis Communication Design
2310 602.866